⏰Försäljningen slutar maj 21⏰ 20-50% rabatt + fri frakt

Immateriella Rättigheter

Alla uppgifter som tillhandahålls i materiell och immateriell form inklusive, som exempel men inte uttömmande, handlingar, dokument, ritningar, produktprover, data, analyser, rapporter, studier, grafiska framställningar, utarbetanden, utvärderingar, relativa rapporter, teknik och produktionsprocesser, modeller, tabeller som kommuniceras av externa personer eller från webbplatsen (nedan, var och en, ”Utlämnande Part”) till webbplatserna eller till externa personer (nedan kallade ”Mottagande Part”) i samband med tillhandahållandet av tjänster och/eller feedback, kommentarer, förslag, recensioner, idéer och annat användarmaterial som lämnas frivilligt och som uttryckligen identifieras som konfidentiell / förbehållen konfidentiell information måste framhävas med hjälp av lämpliga ord som ”förbehållen”, ”konfidentiell” eller med en liknande text. Om den utlämnande parten underlåter att ange att informationen är konfidentiell kommer den Mottagande Parten att få tillstånd att använda informationen efter eget gottfinnande.

Genom att dela med dig av icke-personligt identifierbar information, t.ex. kommentarer, recensioner, idéer, foto-, video- och ljudmaterial som uttrycker dina åsikter, synpunkter, idéer etc., ger du oss rätt att använda dem som vi anser lämpligt, på den här webbplatsen eller på andra webbplatser som är kopplade till vårt varumärke.

Observera att all information, vare sig den är text, grafisk eller inspelad i video- eller ljudfiler på sidorna på denna webbplats är immaterialrätt för primdog.se. Att kopiera, duplicera, reproducera eller på annat sätt använda denna information utan föregående tillstånd från våra lagliga företrädare är straffbart enligt upphovsrättslagen. Du hittar mer information på vår sida om Användarvillkor.