⏰Försäljningen slutar maj 21⏰ 20-50% rabatt + fri frakt

Villkor För Tjänsten

ÖVERSIKT

PrimDog är företaget som driver denna webbplats. Här och längre ner på sidan kommer företaget att kallas ”vi”, ”oss”, ”vår” och liknande pronomen i förekommande fall. Du som användare är välkommen att använda denna webbplats, förutsatt att du samtycker till att följa de regler, villkor och bestämmelser som fastställts för dess användning.

Du blir mottagare av vår ”Tjänst” i det ögonblick du besöker vår webbsida och samarbetar med oss på något sätt, från att surfa på webbplatsen, läsa information, dela din personligt identifierbara information till att göra beställningar och begära våra tjänster. Alla besökare på denna webbplats samtycker till att följa användarvillkoren genom att stanna på denna webbplats, inklusive handlare, potentiella kunder, designers eller innehållsskapare.

Det är viktigt att läsa igenom användarvillkoren innan du börjar använda vår webbplats. När du surfar på denna webbplats eller använder de inbäddade funktionerna betraktas du som en deltagare i detta avtal. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att vi vägrar att tillhandahålla våra tjänster till dig, och i vissa fall kan det leda till rättsliga följder. Att inte känna till de bestämmelser som anges i dessa villkor befriar inte användarna från att följa dem eller bära det rättsliga ansvaret för underlåtenhet att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, helt eller delvis, bör du avstå från att använda denna webbplats, inklusive att besöka den och titta på dess sidor.

Vår webbplats uppdateras regelbundet, och nyligen tillkomna funktioner, produkter eller tjänster omfattas av våra användarvillkor, liksom de tidigare existerande. Informationen på sidan om användarvillkor kan också bli föremål för eventuella ändringar som krävs för att återspegla de nya objekt som lagts till på webbplatsen. Så länge du fortsätter att använda denna webbplats och dess tjänster innebär det automatiskt att du godkänner ändringarna.

Den här butiken är utrustad med Automattic Inc. som automatiserar butiken som är inbäddad på vår webbplats, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla detaljhandelstjänster till dig.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att besöka vår webbplats och godkänna dessa användarvillkor bekräftar du att du har uppnått myndighetsåldern i ditt bosättningsland, och om du har tillåtit minderåriga i din vård att använda denna webbplats bekräftar du detta samtycke.

Det är förbjudet att använda våra tjänster för olaglig eller kriminell verksamhet, eller sådan som helt eller delvis bryter mot gällande lagstadgar, inklusive, men inte begränsat till, obehörig kopiering och användning av vår immateriella egendom.

Brottslighet som syftar till att sprida skadedjur, virus eller annat material som är farligt för andra användare av denna webbplats eller dess anställda är straffbart enligt lag.

Företaget förbehåller sig rätten att avbryta tillhandahållandet av tjänsten till personer som medvetet eller omedvetet bryter mot de bestämmelser som återspeglas i dessa användarvillkor.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Företaget har rätt att när som helst vägra att tillhandahålla tjänsten till någon utan någon ytterligare förklaring.

Genom att dela dina personuppgifter på denna sida, förutom kreditkortsinformation som skyddas av faktureringstjänstens kryptering, bekräftar du att du är medveten om arten av sådana transaktioner, som kan resultera i (a) exponering över nätverk och (b) förändrade krav i olika system och enheter.

Du bekräftar att du inte har för avsikt att kopiera eller reproducera det text- eller grafiska innehåll som finns på denna webbplats, eller att rekonstruera tillgången till tjänsten på ett olagligt sätt och utan tillstånd från webbplatsens myndigheter. Förteckningen över de olagliga metoder som räknas upp här är inte fullständig, utan syftar till att göra den kortfattad och enkel att använda; andra metoder som inte nämns här och som syftar till olagliga försök att representera denna butik kommer att betraktas som straffbara.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi ansvarar inte för om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Du ansvarar själv för att du förlitar dig på materialet på denna webbplats på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

De priser som anges på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) utan föregående meddelande.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella ändringar, prisändringar, upphävande eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår Retur- Och Återbetalningspolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 – RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”i befintligt skick” och ”i befintligt skick” utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor på vilka verktygen tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA BIDRAG

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade ”kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar till oss i något medium. Vi är och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla alla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller mot dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

När du lämnar personlig information via butiken regleras detta av vår sekretesspolicy. För att se vår Integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) för att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att skicka skräppost, phish, pharm, pretext, spinna, crawla eller skrapa, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) ”i befintligt skick” och ”i befintligt skick” för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska PrimDog, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffskadestånd, särskild eller följdskadestånd av något slag, inklusive, utan begränsning till utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som tillhandahålls med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

AVSNITT 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla PrimDog och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av en tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskiljd från dessa användarvillkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi anser att du inte uppfyller, eller misstänker att du inte har uppfyllt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller följaktligen kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din Användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av Användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den skrivande parten.

AVSNITT 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Polen.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter det att ändringar av dessa Användarvillkor har publicerats innebär det att du godkänner ändringarna.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@primdog.se.